NOTA DE PREMSA PRIMERA INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL

L’EAB fa ver fer ahir la seva primera intervenció al Ple Municipal de Barberà, fent ús d’un instrument més que està al servei del veïnat de Barberà. La valoració que s’ha fet és molt positiva, a l’espera que les preguntes i els precs plantejats siguin respost. La primera intervenció va girar entorn el “Cas Xavi” seguint aquest text:

Després de l’arxivament del “Cas Xavi”, creiem que la forma més constructiva per poder-lo de tancar definitivament és demanar a l’Alcadessa que impulsi una Comissió d’Investigació, o la figura que el reglament municipal tingui establerta per poder-ho fer, per tal de poder fer una valoració global que doni resposta a les següents qüestions:

- Quin va ser el procediment municipal que es va seguir per fer possible aquesta denúncia?

- Per què es va decidir assenyalar al Xavier Oñate?

La segona intervenció va tractar el projecte d’Àrea Residencial Estratègica de l’Estació, un tema que, com es va recordar a tots i totes les regidores, es coneix des de fa mesos, donant-se informació sobre ell ja durant la passada Festa Major des de la mateixa EAB i que tota la informació és consultable des del passat 27 d’octubre a la web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, havent-se publicat al DOGC i a diferents diaris el 17 d’octubre (abans de l’anterior ple). El text sobre el qual va tractar la intervenció va ser el següent, adreçant-lo tant a a la regidora d’Habitatge, Cristina Conde, com a l’equip de govern (PSC-EUiA):

En relació al projecte d’Àrea Residencial Estratègica de l’Estació volem que es responguin les següents qüestions:

- Per què no s’han engegat, des d’instàncies municipals, espais informatius i de participació públics i oberts al conjunt del veïnat de la ciutat davant d’un projecte d’aquest volum i d’aquestes característiques, coneixent de primera mà la problemàtica de l’habitatge a Barberà, en particular, i a tot el país, en general?

- Quin ha estat el criteri de l’equip de govern perquè es modifiqués el sostre màxim d’habitatges per a l’àrea previst en el planejament urbanístic municipal de la ciutat, passant d’un sostre màxim per a la zona de 82 habitatges a l’actual que preveu fer 214 habitatges?

- Què opina l’equip de govern que, des d’estudis i apreciacions pròpies del mateix Ajuntament, existeixin 3 xifres d’habitatge buit a la ciutat: 90, 400 i 1000 habitatges?

- En un context com l’actual i amb els preus abusius que està prenent la protecció oficial, opina l’equip de govern que aquests projectes solucionaran la situació dels 3500 veïns i veïnes de Barberà, bona part joves, reconeguts i reconegudes en estudis del propi ajuntament, que no poden accedir a pisos que sobrepassin els 150.000 euros (25 milions de pessetes)?
NOTA DE PREMSA PRIMERA INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL NOTA DE PREMSA PRIMERA INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 23:14:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates