NOTA DE PREMSA SOBRE LA JORNADA D'HABITATGE

El passat dissabte es va desenvolupar la jornada “Habitatge al Vallès. Elements per a una política alternativa d’habitatge”, amb una important presència de persones i amb unes riques intervencions per part de les dues persones que vam fer de ponents.

El Francesc Muñoz, professor de geografia a la UAB i director de l’Observatori de la Urbanització, va posar diferents elements a debat entorn a la forma de com es fa ciutat, reclamant que no es desenvolupin les mateixes formes i solucions per a cada barri i ciutat, i es faci prevaldre el valor d’adaptar qualsevol actuació i intervenció a les realitats concretes de cada lloc. També va posar llum en com es pensen i desenvolupen els projectes urbanístics, sense oblidar-se que són les persones que viuen al barri i les ciutats les que, des del sentit comú i l’experiència vivencial i quotidiana, donen claus per solucionar problemes i proposar actuacions en l’àmbit de l’urbanisme, un aspecte que moltes vegades no es té en compte des de l’àmbit polític i tècnic.

Ada Colau, sociòloga que treballa a l’Observatori DESC i perrsona implicada en l’Assemblea per una Habitatge Digne, va posar molts elements sobre la taula entorn a com es legisla i s’actua en matèria d’habitatge des de governs centrals, autonòmics i municipals. Va deixar clar que el dret a l’habitatge no s’aplica en el sentit que un dret social i bàsic reclama i com està recollit en diferents legislacions, recordant que una premissa bàsica del dret a l’habitatge és que suposi unes despeses suportables per la persona, aspecte que suposaria que no es destinés més del 30% de la renda al seu ús social, una premissa que està lluny de complir-se en tots els casos (lloguer, habitatge lliure i habitatge protegit). Després de fer un repàs històric i actual de com es desenvolupen i realitzen les polítiques d’habitatge a diferents escales (estatal, autonòmic i municipal) va remarcar que un moment de crisi com l’actual també és una oportunitat per canviar les coses, reclamant una actuació més decidida dels ajuntaments en favor del dret a l’habitatge, posant exemples de com és fals que els ajuntaments no poden fer polítiques alternatives d’habitatge que garanteixin aquest dret, i posant de manifest l’oportunitat que tenim veïns i veïnes per participar directament en aquest canvi de model, fugint de sortides cap endavant com són les desgravacions fiscals a la propietat, ajudes “d’emancipació”, habitatges protegits a preus inaccessibles, les AREs, etc. i obrint la porta a un debat seriós sobre el parc d’habitatges buits i la pressió fiscal sobre tot el sector especulatiu, les “cooperatives de cessió d’ús, polítiques de rehabilitació i habitatge realment social i assequible per a milers de persones que tenen prohibit l’accés i el dret a un habitatge.

La jornada cal valorar-la com a molt positiva i que és una primera posada en comú d’un treball sobre el qual es treballarà en els propers mesos.

Esquerra Alternativa per Barberà – Candidatures Alternatives del Vallès
NOTA DE PREMSA SOBRE LA JORNADA D'HABITATGE NOTA DE PREMSA SOBRE LA JORNADA D'HABITATGE Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 23:02:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates