ACTA JORNADA DE DEBAT DEL 12 DE MAIG

Primer s'ha parlat dels orígens del projecte de l'EAB i la “Crida” i del per què iniciar el projecte en període electoral, el per què de la confecció d’una llista de suport al projecte i sobre la proposta de treball a partir del 27 de maig.

El debat i la discussió s'ha desenvolupat seguint els següents temes:

Infraestructures:

- Interpolar: pot ser un dels temes claus a treballar des del punt de vista informatiu, divulgatiu i mobilitzador, amb la intenció de frenar aquest projecte.

- pensar models de mobilitat: cal generar un debat sobre la mobilitat, tenint en compte la realitat de què partim i l’objectiu de fomentar la proximitat i els desplaçaments a peu i en transport col·lectiu

- en el tema de l’aparcament no s’ha de ser radical, i cal habilitar zones massives d’aparcament a diferents zones de la ciutat, seguint el model del pàrquing Sabemsa

- treballar en xarxa, a escala comarcal, els temes d’infraestructures

Urbanisme, habitatge i territori:

- reclamar un disseny dels espais públics que abandoni el model de plaça dura assolellada

- tipologia dels nous barris, cal exigir una construcció respectuosa i en línia amb la trama ja existent (evitar el creixement exagerat en alçada)

- polítiques actives de cohesió territorial: incorporar el Ripoll a la vida quotidiana del nucli urbà, evitar infraestructures que divideixin (interpolar)

- el Ripoll com a referent natural, agrari, cultural i lúdic

- fer un urbanisme que tingui en compte les necessitats de la canalla i de veïnat amb mobilitat reduïda

- es tenen dubtes de si cal créixer més poblacionalment

- treballar sobre la revisió del PGO (condicionar els creixements des de criteris de sostenibilitat social, ambiental i econòmica), també pot ser un tema molt didàctic i mobilitzador

- política d’habitatge municipal: veure què ha passat amb la pastilla de davant de l’Aurgi; reclamar polítiques més actives (okupacions, expropiacions, lloguer habitatges buits, més exigències al sector privat)

Comerç de proximitat:

- promoure l’assentament/consolidat de comerç divers

- promoure teixit comercial/serveis inexistents (llibreria)

- seguir el tema de l’ampliació de Baricentro

Serveis municipals:

- les necessitats de la població han d’estar per sobre de les previsions de creixement urbanístic (plantejar un fre poblacional)

- recuperar tots els serveis municipals subcontractats i/o privatitzats

Identitat i arrelament a la ciutat:

- promoure iniciatives que ajudin a identificar-se i arrelar-se a la ciutat, a través d’elements festius i de cultura popular

Equipaments municipals:

- sala de concerts per a joves, donar suport a la campanya ja engegada

- exigència d’un centre social en el centre

- flexibilitzar i desburocratitzar l’accés i ús dels equipaments

Participació:

- canviar el model i de la concepció de la participació, i on cal insistir més en informar

- anar d’un model preconcebut i d’assentiment a un model realment basat en la democràcia directa

- promoure i treballar per la creació del consells de barri (deliberatius i executius), i reformar el ROM, per reformar plens, juntes de govern i comissions municipals

- reformar el model de conveni amb entitats (decisió dels pressupostos municipals per part del veïnat)

- control popular dels mitjans de comunicació i de l’actuació de les diferents policies. En els dos casos es pensa en la creació d’un codi deontològic i un consell popular de control.

El final de la jornada s'ha tancat amb la participació dels companys de “La Soca” que han preguntat sobre el projecte EAB i les propostes que s’estan construint.
ACTA JORNADA DE DEBAT DEL 12 DE MAIG ACTA JORNADA DE DEBAT DEL 12 DE MAIG Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 13:31:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates