JORNADA DE DEBAT "ES PODEN CANVIAR LES COSES DES DE BAIX? SÍ!!!"

Aquest proper 12 de maig, a partir de les 10 del matí, des de l'assemblea de l'Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) s'ha preparat una jornada de debat que té un doble interès: per una banda, generar un altre espai de trobada i discussió des d'una estructura horitzontal, assembleària i de participació directa i, per una altra, donar la paraula al veïnat perquè plantegi temes d'àmbit municipal que es vulguin discutir i sobre els quals es puguin treballar a partir del 27 de maig de 2007.

Des de l'assemblea de l'EAB s'ha concebut aquesta jornada de debat d'una forma flexible, tenint clar que seran les persones presents les que acabaran per definir el desenvolupament de la mateixa. El que estarà preparat serà una breu presentació del projecte municipalista EAB i de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), on l'EAB està integrada, que donarà pas a un torn obert d'intervencions de les persones presents en relació als dos projectes.

Un cop tancada aquesta primera part de presentació s'obrirà el debat sobre els diferents temes que les persones presents vulguin plantejar, tenint com a referència temàtiques d'àmbit municipal en relació a urbanisme, habitatge, medi ambient, participació, administració municipal, serveis públics i municipals, sanitat, educació, treball, cultura popular, associacionisme, etc. Per cada tema que es plantegi ens donarem el temps suficient per debatre i, també, mirar les possibilitats de poder engegar treballs, posicionaments i propostes des del propi veïnat, tenint com a referència exclusiva Barberà i ser conseqüents amb els valors i les pràctiques d'esquerres.

Per tancar la jornada, es vol que les persones presents ens diguin quin dels temes tractats els hi ha interessat més i, també, es proposarà que la gent deixi lemes perquè es puguin fer públics en els propers dies, una proposta que seran lliures de fer o de no fer. Com a cloenda s'ha preparat un auster pica-pica que haurà de servir per interaccionar i coneixe'ns una mica més. En definitiva, enfortir els lligams entre veïnat de la ciutat.

Pren la paraula i després, si vols, construïm el projecte EAB!

Assemblea de l'EAB

JORNADA DE DEBAT "ES PODEN CANVIAR LES COSES DES DE BAIX? SÍ!!!" JORNADA DE DEBAT "ES PODEN CANVIAR LES COSES DES DE BAIX? SÍ!!!" Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 13:25:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates