A PARTIR DEL 27 DE MAIG DE 2007: 30 COMPROMISOS / 30 PROPOSTES

Una setmana abans de les eleccions del 27 de maig de 2007 l'Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) ha iniciat la difusió llar per llar dels "30 compromisos / 30 propostes" amb la presentació dels veïns i veïnes que han decidit donar un suport explícit al projecte sortint a la llista electoral. És el document resultant d'un mes de treball assembleari i amb una participació oberta i directa de veïnat que s'ha interessat pel projecte municipalista i d'esquerres EAB.

Durant aquesta propera setmana es farà una crida a tot el poble de Barberà perquè el 27 de maig es posicioni i acudeixi a les urnes a expressar-se de la forma que cregui més convenient. Nosaltres ens hem posicionat i posem al servei del poble les nostres propostes, amb el convenciment que més enllà de les eleccions del 27 de maig continuaríem treballant per una vertadera democràcia, una vertadera democràcia on cada veí i veïna sigui i exercici d'agent polític, i cada llar i cada persona sigui ajuntament. Quan hi ha utopies hi ha canvis.

PER UNA AJUNTAMENT DIFERENT
PER UN VEÏNAT ACTIU
PER UNA CIUTAT VIVA
POSICIONA'T!!

Esquerra Alternativa per Barberà-Candidatures Alternatives del Vallès (EAB-CAV)

El programa d'actuació a partir del 27 de maig:

"30 COMPROMISOS / 30 PROPOSTES"

Des de l’Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) entenem que el veïnat ha de prendre consciència de la realitat que l’envolta, una realitat de precarietat però també d’esperança i acció veïnal, amb el convenciment que des del suport mutu i l’assemblearisme municipal sense jerarquies es poden capgirar les situacions que res tenen a veure amb els interessos i necessitats col·lectives de la ciutat.

Des de l’EAB hem defugit de fer una campanya electoral tradicional i convencional i no hem volgut personalitzar en cap persona la feina que s’està desenvolupant, ni fer cap míting, ni empaperar abusivament la ciutat. Volem arribar a totes les llars de la ciutat, bústia a bústia, a través d’aquests "30 compromisos/30 propostes", ni més ni menys. I, esperem, que us haguem animat a posicionar-vos davant les problemàtiques i les necessitats que ens envolten i ens afecten directa i quotidianament, perquè pensem que totes les persones que resideixen a Barberà són agents polítiques actives. Volem que us posicioneu, pura i simplement, i si creieu útil i necessari donar suport a aquests 30 compromisos/30 propostes, acudir a les urnes el dia 27 i votar per una vertadera alternativa d’esquerres i barberenca: l’EAB.

L’EAB (EAB) us vol presentar 30 compromisos/30 propostes fruit del debat veïnal que s’ha anat produint en aquestes darreres setmanes. Aquests compromisos i aquestes propostes seran les que a partir del 27 de maig mirarem de tirar endavant, tenint en compte que no ens supeditaran els resultats electorals, ja que el projecte de l’EAB vol ser una eina de divulgació, sensibilització i mobilització del veïnat en temes on, creiem, cal posicionar-se des de l’esquerra i des de Barberà de forma urgent i immediata.

Els 30 compromisos / 30 propostes són fruit d’un debat veïnal on també s’ha posat en evidència que hi ha molts temes que no es dominen i dels que som plenament inexpertes. Però això també és un exercici de coherència i humilitat que creiem que cal posar de manifest. Som persones joves que tenim clar que l’EAB és un projecte i un procés que, amb el dia a dia, anirem enriquint i enfortint. No tenim la clau de res però si l’empenta i les suficients ganes per posar-nos a treballar per plantar cara i per presentar alternatives a situacions d’injustícia, precarietat i discriminació a escala barberenca.

L’EAB és un projecte municipalista d’esquerres en continua i permanent construcció, que vol treballar amb les estructures associatives ja establertes i amb les persones que es puguin i es vulguin afegir per assolir les propostes i els compromisos que us presentem ara o els que es vagin plantejant a partir del 27 de maig.

L’EAB també és un projecte que és coordina amb altres experiències municipalistes i d’esquerres a través de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV), una coordinació que també suposarà la presència de les candidatures al Consell Comarcal del Vallès Occidental, fins ara amb presència exclusiva dels partits majoritaris i convencionals. A les CAV estan integrades l’Esquerra Alternativa de Badia, Participació Activa i Social de Cerdanyola, Comprimís per Ripollet, l’Entesa de Sabadell, Acció Ciutadana de Rubí i les Candidatures d’Unitat Popular de Terrassa i Sant Cugat. Això també és engrescador i tot un exemple de com s’ha de treballar a escala municipal i comarcal.

DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

A Barberà es viu la paradoxa que es creen espais de participació en temes concrets però el veïnat té poc a dir en les polítiques que condicionen el present i futur de la ciutat. Això només té dos noms: frau i engany. Cal que la informació circuli lliurement i que es fomenti la creació d’espais de participació on realment es discuteixi, es decideixi i s’actuï des del veïnat.

(1) Barberà ha vist com el seu Ple Municipal cada cop està més lluny del debat veïnal i de les seves necessitats. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per posar en marxa els Consells de Barri. Aquests Consells de Barri han de tenir capacitat de discussió, control i definició de polítiques municipals, dotant-los de pressupostos municipals i de decisió sobre ells. Els Consells de Barri, en tot cas, seran i funcionaran com el veïnat determini.

(2) Barberà, el seu veïnat i les seves entitats han de poder intervenir en la confecció de l’ordre del dia i de les discussions que es desenvolupin al Ple Municipal. Des de l’EAB ens comprometem a treballar perquè es puguin introduir i exposar temes al Ple directament des del veïnat i les entitats.

(3) Barberà pateix unes polítiques municipals molt condicionades per la decisió de la població que fa poca vida quotidiana a la ciutat. Des de l’EAB ens comprometem a donar veu als col·lectius que més vida quotidiana fan de la ciutat (joves, dones i gent gran), però que se’ls hi nega sistemàticament poder decisió, i reclamarem que aquests col·lectius siguin claus, per l’experiència que acumulen, en la definició de les actuacions i les polítiques municipals.

(4) Barberà està condicionada per un pressupost municipal que decideix i s’aprova en l’àmbit de les majories i minories presents al Ple Municipal. Des de l’EAB ens comprometem a obrir i informar sobre el pressupost municipal, entenent que cal anar a un model de definició del pressupost municipal basat en un procés participatiu real i efectiu on estigui presents el veïnat i les entitats, essent els consells de barri un àmbit idoni de treball.

(5) Barberà necessita incorporar a la política municipal les reunions d’escala de les comunitats de veïns. Des de l’EAB ens comprometem a treballar perquè des de l’administració municipal es passi per totes les comunitats de veïns a explicar la llei de propietat horitzontal, i fer de l’escala un altre espai d’organització i discussió del veïnat i des d’on es puguin de fer propostes de treball i d’actuació municipal, enriquint els canals de diàleg, comunicació i participació.

(6) Barberà necessita donar confiança al teixit associatiu que treballa de forma més autoorganitzada. Des de l’EAB ens comprometem a treballar perquè el jovent, un dels sectors més autoorganitzats i amb més empenta de la ciutat, tingui tota la capacitat per definir i gestionar els pressupostos municipals que estan destinats a regidories específiques, com pel cas de Joventut, suprimint així el funcionament en base a convenis. En tot cas, això ha ser un model transitori, ja que el que cal consolidar és un pressupost municipal general que estigui discutit i definit pel conjunt del veïnat i de les entitats.

(7) Barberà pateix la professionalització de la política. Des de l’EAB, i en cas d’obtenir representació al Ple Municipal, ens comprometem a tenir uns representants que no exerciran el seu càrrec més enllà d’un any i sense cobrar (com els i les presidentes d’escala), donant importància al projecte polític i no a la persona. Al mateix temps, des de l’EAB s’exigirà l’eliminació dels càrrecs de confiança i les contractacions a dit.

(8) A Barberà la informació pública municipal sempre ha estat una eina de propaganda partidista, i perquè existeixi o es pugui donar una verdadera participació cal que la informació circuli i sigui d’accés per a tothom. Des de l’EAB ens comprometem a generar uns mitjans de comunicació municipals que facin prevaldre la veu del veïnat i de les entitats, que siguin plurals i estiguin gestionats pel veïnat.

(9) Barberà necessita que tothom pugui accedir a Internet des de qualsevol lloc de la ciutat. Des de l’EAB ens comprometem a reclamar i fer possible una xarxa sense cables a través de la qual el veïnat pugui accedir a Internet des de qualsevol lloc de la ciutat. A més a més, reclamarem a l’administració local una política més àgil, efectiva i real d’accés i utilització de les noves tecnologies per part del veïnat i de les entitats.


URBANISME I HABITATGE

Barberà té un problema. La política municipal urbanística ha mirat més pels interessos privats que pels interessos col·lectius. Cal treballar perquè el veïnat pugui definir i decidir cap a on vol anar en matèria urbanística, i reclamant a l’administració municipal una política intervencionista que faci prevaldre el valor d’ús dels habitatges. A més a més, des de l’EAB creiem que la ciutat no pot créixer en població de forma il·limitada.

(10) Barberà no pot continuar creixent urbanísticament com fins ara. Des de l’EAB ens comprometem a iniciar un debat públic sobre el pla urbanístic municipal, perquè el veïnat tingui informació i capacitat de decisió, capacitat que avui dia només té el sector privat i especulador, amb el vist i plau dels polítics professionals del moment.

(11) Barberà no pot permetre la construcció de barris i espais públics grisos que miren d’esquena a la ciutat consolidada. Des de l’EAB ens comprometem a iniciar un debat sobre les noves construccions i el disseny de places i parcs per tornar-li a Barberà el verd i l’equilibri que la política del ciment li ha tret.

(12) Barberà no s’ha de convertir en un barri dormitori més de Barcelona. Des de l’EAB ens comprometem a iniciar un debat sobre la necessitat de frenar el creixement poblacional del municipi, vetllant sempre pel benestar de la persones i l’accés universal als serveis públics i municipals.

(13) Barberà no pot deixar en mans dels sector privat la construcció i el mercadeig dels d’habitatges. Calen polítiques municipals més enèrgiques i actives per donar un ús quotidià i immediat a tota la borsa d’habitatges buits i en desús, exigint al sector privat que respongui a les necessitats de les persones i no mercantilitzin el dret a l’habitatge. Des de l’EAB ens comprometem a exigir que tota construcció privada de pisos a la ciutat suposi la cessió gratuïta d’un nombre d’habitatges a consensuar, que passarien a oferir-se amb la resta d’habitatges de lloguer d’obra pública que es construeixin a la ciutat.

(14) Barberà no pot permetre una mala gestió dels pisos de protecció oficial. Des de l’EAB ens comprometem a denunciar i reclamar l’expropiació dels habitatges socials que no hagin tingut l’ús que estava previst per la llei.


INFRAESTRUCTURES I MEDI AMBIENT

Les infraestructures és un altre tema sobre el que n ha existit debat i informació pública a Barberà. S’ha crescut sense model i sense preveure les conseqüències. El futur de la qualitat de vida a Barberà depèn de les possibilitats de frenar projectes que poden suposar un major caos circulatori i una major fragmentació de la ciutat.

(15) Barberà no ha d’acceptar resignadament projectes com les vies Interpolar i del Ripoll, l’ampliació de l’aeroport o el no soterrament de la línia de RENFE. Des de l’EAB ens comprometem a explicar i divulgar les diferents alternatives als projectes, oposant-nos frontalment a les vies Interpolar i del Ripoll. Sobre les infraestructures ja existents reclamarem una oposició municipal més ferma i enèrgica i impulsarem una mobilització veïnal més efectiva per exigir el soterrament de la línia del ferrocarril i la no ampliació de l’aeroport.

(16) Barberà ha de canviar els seus hàbits de mobilitat interna per la ciutat, promovent el desplaçament a peu i en bicicleta i el transport públic. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per generar propostes racionals i adaptades a les necessitats veïnals, per tal que es pugui accedir als polígons industrials municipals, al Campus de la UAB i al Baricentro amb transport públic, així com posar els mitjans necessaris per fomentar l’anar a peu i en bicicleta.

(17) Barberà ha de tenir un diàleg més quotidià i efectiu amb els polígons industrials de la ciutat. Des de l’EAB ens comprometem a exigir a l’empresariat que racionalitzin i diversifiquin els horaris d’entrada i sortida de la feina dels treballadors, per tal d’evitar embussos en hores punta i fer més fluid el trànsit rodat.

(18) Barberà ha d’aprendre a gestionar i reciclar els seus propis residus. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per reclamar i fer possible un model de tractament de residus des del propi municipi, aspecte que incidiria de forma directa en un consum més responsable de les persones.


SERVEIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Els serveis públics i municipals i els equipaments comunitaris han estat un altre dels temes on s’han produït actuacions que res tenen a veure amb els interessos i necessitats del veïnat de Barberà. La seva defensa passa per ser bel·ligerants contra qualsevol actuació que suposi una privatització i subcontractació. La millora i ampliació dels serveis públics i municipals ha de ser l’eix vertebrador de la política de l’ajuntament.. També cal proposar polítiques municipals que tinguin en compte, d’una forma integral, altres serveis comunitaris com el treball, el comerç i la seguretat comunitària.

(19) Barberà ha vist com terrenys públics destinats a equipaments comunitaris i serveis municipals s’han privatitzat i subcontractat. Des de l’EAB ens comprometem a treballar en un pla de recuperació dels serveis municipals privatitzats i subcontractats.

(20) Barberà viu d’esquenes als seus centres educatius. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per arribar a acords per fer possible l’ús veïnal de les escoles de forma quotidiana. Pensem que les escoles municipals podrien ser l’espai de reunió i treball dels consells de barri proposats anteriorment.

(21) Barberà està vivint una etapa on l’atenció sanitària pública no respon a les necessitats del veïnat de la ciutat. Des de l’EAB ens comprometem a reclamar una defensa ferma de la sanitat pública i que totes les àrees d’atenció sanitària donin els serveis que per llei han de tenir i no s’ofereixen en l’actualitat. A més a més, creiem que cal dotar d’un millor accés a la sanitat pública municipal al barri de La Romànica, reclamant la construcció d’un nou CAP.

(22) Barberà necessita dotar d’equipaments específics al veïnat més autoorganitzat i conscienciat de la ciutat, com és el cas dels col·lectius juvenils. Des de l’EAB ens comprometem a donar suport a les iniciatives que ja estan engegades en matèria d’equipaments juvenils, com pel cas del reclam d’una sala de concerts municipal i un centre social cèntric. A més a més, treballarem per simplificar els tràmits municipals per poder utilitzar aquests equipaments, fent més normal i simple el seu ús.

(23) Barberà ha de solucionar progressivament el problema de l’aparcament. Des de l’EAB ens comprometem a treballar perquè la ciutat disposi de tres pàrquings municipals repartits per la ciutat seguint el model del de Can Llobet, i que se situïn en zones properes al centre urbà de la ciutat, com pel cas del pàrquing esmentat.

(24) Barberà viu d’esquenes als seus obrers i obreres. Des de l’EAB ens comprometem a fer una enèrgica reforma del Consell Econòmic i Social (CES) per tal que es converteixi en una eina municipal i de la classe treballadora que controli les pràctiques abusives de l’empresariat i les ETT establerts a la ciutat. El CES també ha de ser el garant de què l’empresariat que opti per marxar de la ciutat i deixi al carrer a treballadors serà sancionat, denunciat i se li reclamaran el retorn de totes les ajudes municipals atorgades.

(25) Barberà no ha de potenciar grans àrees comercials i sí el comerç de proximitat. El comerç l’entenem com un servei a la comunitat que cal incentivar i consolidar, perquè dóna vida a l’espai públic. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per incentivar l’establiment de comerços i promocionar el comerç de proximitat. En aquesta línia, i seguint les idees i les propostes que s’han plantejat en matèria d’infraestructures i mobilitat, ens oposarem a l’ampliació comercial del macro-complex Baricentro.

(26) Barberà no té cap òrgan plural i democràtic que controli un servei públic i municipal com el de la prevenció i la seguretat comunitàries. Des de l’EAB ens comprometem a treballar en l’exigència de la creació d’un consell municipal de prevenció i seguretat comunitàries, on entitats, veïnat i representants polítics defineixin i controlin l’actuació de les diferents policies que donen servei a Barberà. Al mateix temps, reclamarem un debat realment públic i democràtic que replantegi l’actual normativa de civisme municipal, un instrument, ara per ara, exclusivament sancionador, discriminatori i que criminalitza al veïnat més marginat i precaritzat.


IDENTITAT BARBERENCA I COHESIÓ SOCIAL

La identitat barberenca ha estat un tema on, potser, s’ha patit d’una manca de referents que serveixin per cohesionar el veïnat ja establert i el nouvingut. S’ha patit d’immobilisme i d’un desinterès per no promocionar la creació de nous referents identitaris populars i barberencs, que adaptin el passat i el present de la ciutat. El jovent, en aquest sentit, ha de jugar un paper imaginatiu, propositiu i actiu per construir noves expressions de cultura popular i de festa al carrer que ajudin a cohesionar la població ja establerta amb la nouvinguda. També cal treballar en la construcció de trets distintius que tinguin un clar valor de servei públic i a la comunitat, com la promoció d’un esport gratuït, popular i de base i el suport al cooperativisme, tant en el món del treball com de l’habitatge.

(27) Barberà necessita d’elements identitaris i d’arrelament propis que ajudin a estimar la ciutat i què el veïnat estigui cohesionat. Des de l’EAB ens comprometem a impulsar i treballar en la construcció, a partir del passat i present de la ciutat, d’elements i recursos de cultura popular i festius que siguin construïts, organitzats i desenvolupats des del propi veïnat.

(28) Barberà necessita incorporar el Ripoll a la vida quotidiana de la ciutat. Des de l’EAB ens comprometem a fer d’aquest espai un recurs singular i distintiu de la ciutat que cal preservar. A més a més, treballarem perquè l’àrea fluvial i agrícola del Ripoll i el bosc de Santiga siguin al Parc Agrari del Vallès i preservar-ho d’una forma definitiva i efectiva.

(29) Barberà necessita que l’esport no competitiu i popular sigui un recurs quotidià i gratuït del veïnat de la ciutat, fent de l’esport un element de distinció de la ciutat respecte el seu entorn. Des de l’EAB ens comprometem a treballar per fomentar l’esport gratuït i d’accés per a tothom, tenint especial atenció en l’esport de base, en les necessitats de la gent gran i de persones que, per motius de salut, necessiten desenvolupar activitats esportives.

(30) Barberà necessita innovar i ser capdavantera en la promoció del cooperativisme, com element que pot distingir la ciutat del seu entorn més proper. Des de l’EAB ens comprometem a promoure el cooperativisme en sectors on la precarietat és molt present, com el sector de l’habitatge i del treball.

PER UN AJUNTAMENT DIFERENT
PER UN VEÏNAT ACTIU
PER UNA CIUTAT VIVA
POSICIONA’T!!

Esquerra Alternativa per Barberà-Candidaturas Alternatives del Vallès (EAB-CAV)
18 de maig de 2007
A PARTIR DEL 27 DE MAIG DE 2007: 30 COMPROMISOS / 30 PROPOSTES A PARTIR DEL 27 DE MAIG DE 2007: 30 COMPROMISOS / 30 PROPOSTES Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 13:49:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates