Pressupost Municipal 2011 Ajuntament de Barberà del Vallès

Ahir al Ple Municipal es discutia l’aprovació definitiva del Pressupost Municipal. A la sala de plens de l’Ajuntament de Barberà només hi havia 29 persones: 21 regidors i regidores, 3 treballadors municipals i 5 veïns i veïnes -no sabem, en tot cas, quantes persones van seguir el ple per ràdio o internet. Només una entitat barberenca va presentar al·legacions al pressupost, l’associació ADAB, un fet que des de l'Esquerra Alternativa per Barberà (EAB). Aquestes al·legacions van ser rebutjades. Unes segones al·legacions, les de l’Esquerra Alternativa per Barberà es van entrar amb un dia de retard, el passat dimecres 23 de desembre. No ens volem estendre però sí que volem parlar del tracte que s’ha rebut des del govern municipal en aquestes darreres setmanes. Primer, perquè no van contestar cap de les 2 instàncies que vam presentar a l’OAC per poder consultar la proposta de Pressupost Municipal. Al final ens vam presentar pel nostre propi compte per poder-ho fer i el personal de l’OAC ens va acabar facilitant la informació. Segon, perquè havent anunciat a principis de desembre des de l’EAB que el període d’al·legacions acabava el 22 desembre (ho vam anunciar per correu i a la nostra pàgina web, sense que a la ciutat hi hagués cap més informació), cap responsable polític municipal va tenir el més mínim gest d’advertir-nos que ens havíem equivocat d’un dia (vam començar a comptar els dies no per les 24 hores sinó pel pas d’un dia a l’altre i traient els festius i diumenges). Tercer, encara el dimecres a la tarda des de l’OAC se’ns deia que el ple municipal seria el dimecres -hores més tard vam saber que no era així, sinó el dijous. I, quart, i últim, ahir el regidor responsable de presentar el Pressupost Municipal Xavier Garcés no va fer ni el més mínim esment de l’entrada d’unes al·legacions fora de termini i que no es tindrien en consideració. És el que nosaltres pensàvem que passaria ahir al ple, però no, ni això. Tot això ho expliquem perquè no compartim en cap cas la forma d’informar, o pitjor encara, de no informar d’una forma clara i diversa entorn a les dates dels plens especials i que canvien de data, entorn a les dates de consulta d’informació pública o a la més mínima responsabilitat democràtica de donar resposta a una Instància Municipal. Tan difícil és? La web, l’OAC o la informatització de serveis i gestions municipals no hauria de servir perquè tots i totes les veïnes estiguessin ben informades i accessible la informació tan important com la d’un Pressupost Municipal?

El passat dimecres 15 de de sembre dos membres de l’EAB van anar directament, després no tenir cap resposta a les instàncies presentades, a l’OAC a consultar el pressupost. Després de passar a nét la informació, ens vam reunir el passat dimarts 21 de desembre per consensuar i tancar el document que acabaríem presentant, entrant-lo a l’OAC el dimecres 22 de desembre. És el document que avui compartit amb tots i totes vosaltres. Es tracta de 3 al·legacions: la primera, centrada en el que ens costa a tots i totes les barberenques el govern municipal, 11 regidors i regidores, i que com l’any passat, reclamen que tingui un clar reajust, remarcant que encara aquestes 11 persones ens costen més que el que ens costaven a l’any 2006, anys de “booms” immobiliaris a Barberà. La segona, gira entorn a les possibilitats d’estalvi econòmic i energètic, reclamant que els serveis municipals ubicats a l’Edifici Sabemsa i a l’Oficina d’Accés a l’Habitatge passin a no tenir un sobrecost, els primers perquè suposen un lloguer que creiem innecessari -per no qualificar-lo d’una altra forma- i els segons perquè creiem que es podria donar el mateix servei des de l’OAC i gastant menys energia i diners. La tercera, fa referència a un ja històric reclam del teixit associatiu juvenil i que va acabant essent una promesa electoral del PSC barberenc, i és que d’una vegada per totes es posi el finançament públic necessari per tirar endavant aquest servei municipal vinculat a l’oci i la cultura autoorganitzada del jovent barberenc. La nostra proposta és que part dels diners que es recauden a l’empresa privada d’oci nocturn “Carpes del Vallès” serveixi per finançar els 60 mil € que creiem falten per poder donar a vida a un equipament on ja hi hagut inversió pública i ara està totalment aturat per manca de voluntat política. Sabem que són temps de crisi i necessitat personals, familiars i col·lectives però creiem que aquest equipament és interessant per dos sentits: pot ajudar a generar l’auto-ocupació de joves i generar dinàmiques culturals i d’oci municipal en l’àmbit dels joves, una mancança històrica a la nostra ciutat.

Tornant al temps de crisi i necessitats personals, familiars i col·lectives, tenint clar que aquestes al·legacions són poques per poder contribuir a una millora generalitzada de les condicions de vida del veïnat de Barberà que més ho necessita. Això ho diem perquè creiem que el Pressupost Municipal ha d’ajudar i contribuir a això. Nosaltres, com EAB, no hem tingut temps material en 15 dies de disseccionar un pressupost i fer propostes en aquesta línia, i no perquè no vulguéssim sinó perquè en 15 dies i amb les poques, o gens, facilitats que es posen des del govern municipal, tant a nivell informatiu com participatiu, és fa molt difícil. Ens agradaria conèixer els criteris polítics i tècnics de per què les polítiques municipals de Participació (-28%), Joventut (-25%), Població Nouvinguda (-22%), Dones (-13%), Salut (-12%), Benestar Social (-6%), Gent Gran (4%) i Educació (-1,7%) baixen i, en canvi, pugen les de Cultura (+10%) i Esports (+11, i recordem que el Patronat d’Esports és el primer any que presenta números negatius!!!). Ens agradaria conèixer els criteris polítics i tècnics de per què hi ha menys atenció municipal respecte joves, dones i població immigrada que respecte gent gran, i més quan l’atur castiga d’una forma escandalosa a als tres primers col·lectius, sense oblidar que la població adulta aturada és també un dels grups més vulnerables i que pateix l’atur d’una forma més dramàtica. Ens agradaria que ens expliquessin partides genèriques (com el capítol “d’altres despeses diverses” a Gent Gran o el capítol de “TRAE, estudis i treballs tècnics” a Cultura que es disparan) o la previsió d’augment dels ingressos per Zona Blava (augmentaran les zones o augmentarà el preu?) i de l’Aparcament Públic del Mercadet (ampliaran els aparcaments o augmentarà el preu?).

Ahir el regidor Xavier Garcés deia que tothom que havia volgut havia pogut consultar el Pressupost Municipal, fins i tot va retreure que l’única entitat que va presentar a temps al·legacions utilitzés aquest recurs i no el de preguntar-li personalment a ell, com havien fet altres veïns i veïnes, segons va dir. Per l’EAB l’important és que gràcies a què aquesta entitat, ADAB, va presentar al·legacions coneixem públicament les propostes i la discussió i, en canvi, no sabem res d’aquestes converses privades que tant li agraden al regidor. Aquesta actitud del regidor ja la coneixem de l'any -ens va retreure el mateix- i dies més tard, quan ja estava aprovat el pressupost i de forma privada no pública i per escrit com reclamaven, ens va respondre a tota la bateria de preguntes que havíem presentat, i aquella vegada amb molt temps d'antel·lació. Així s’evita la informació pública, la discussió pública, un aspecte bàsic de la democràcia. També direm que l’any passat van transcorrer 42 dies entre l’aprovació provisional del Pressupost Municipal i l’aprovació definitiva i, aquest any, només han transcorregut 29 dies. Ho diem perquè en aquests 29 dies, i els 15 preceptius de consulta pública, creiem que no hi ha temps material per tractar d’una forma justa, igualitària i no discriminatòria el Pressupost Municipal. Això ho sap el govern municipal, però any rere any li és ben igual. A nosaltres ens entristeix veure com els valors democràtics brillen cada cop més per la seva absència al nostre ajuntament per l'actitud d'uns governants que encara s'autodefeneixen d'esquerres i de tots i totes les barberenques.
Pressupost Municipal 2011 Ajuntament de Barberà del Vallès Pressupost Municipal 2011 Ajuntament de Barberà del Vallès Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 12:05:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates