NOTA DE PREMSA JORNADA "LA INTERPOLAR, UN PROJECTE NECESSARI?"

Us passem la nota de premsa sobre la jornada informativa i de debat entorn el projecte d'autovia Interpolar que ha organitzat l'EAB aquest passat 15 de desembre. Esperem que sigui útil per tothom i que feu difusió, si ho creieu convenient. Salut!

Esquerra Alternativa per Barberà

La nota de premsa s'ha fet a partir de les notes que va anar prenent el company Fabi. Si d'altres persones presents tenen d'altres opinions a afegir que se'ns han escapat o puntualitzacions que ens ho facin saber o ho facin saber públicament, us ho agrairem de tot cor. Tothom ha de contribuir a la informació local. Co-informem! Posicionem-nos!

LA INTERPOLAR... “UN PROJECTE INNECESSARI”

Aquest passat dissabte 15 de desembre va tenir lloc la jornada informativa i de debat “La Interpolar, un projecte necessari?”, que va comptar amb les intervencions del geògraf i membre de l’ADENC, Maties Serracant, i de la Plataforma d’Entitats Cíviques de Bellaterra, i on també van participar una trentena de veïns i veïnes de Barberà, i també de Badia del Vallès i Gallecs.

La intervenció de Maties Serracant, a partir de dades oficials de mobilitat, es centrà en justificar la inutilitat de la Interpolar Sud i com les alternatives de millora de la C-155 i de l’eix de l’AP-7, a més de l’aposta pel transport col·lectiu (projectes d’ampliació de xarxa de ferrocarril), són les vertaderes alternatives a un model basat en vials de gran abast (autopistes i autovies) que estan abocades a la saturació i a la congestió en un espai urbà com la regió metropolitana de Barcelona.

Les intervencions dels veïns de Bellaterra van començar recordant que la Interpolar és un projecte de principis dels setanta del segle passat, remarcant que “la Interpolar és més una mania de l’administració que no pas una necessitat per a la mobilitat interna del Vallès”. També van recordar que els grans interessats en aquesta infraestructura són les cambres comercials (IKEA vol assumir part del pressupost del tram que passaria per Sant Cugat i pel seu futur centre) i els polígons industrials ja existents (Can Sant Joan a Sant Cugat o Can Rabella i Santiga a Barberà) i de previstos (Sant Pau de Riu Sec a Sabadell), però que en cap cas serà un profit per a la mobilitat i l’equilibri de nuclis urbans com Bellaterra, Barberà o Parets del Vallès, que seran dividits per aquesta autovia.

Pel que fa a les intervencions de veïnat de Barberà es va posar de manifest “la manca d’informació clara i precisa sobre el projecte”, recordant-se que a la ciutat tots els grups polítics municipals -destacant el cas d’ICV-EUiA que s’oposa al 4t Cinturó però no a l’Interpolar- estan a favor d’aquest projecte a excepció d’ERC i l’EAB. Altres intervencions van remarcar que està passant com amb el tema de l’aeroport, on “la jerarquia de Sabadell està per sobre de ciutats veïnes com Barberà i Badia del Vallès”. Es va posar de manifest que el cas és dramàtic pel barri barberenc de Ca n’Estapé i per Badia del Vallès, que de veure’s realitzada l’autovia hauran de suportar els vols d’avions i el trànsit continu de camions i cotxes, ja que el projecte no contempla el soterrament en aquest tram. També van haver-hi intervencions que posaven en dubte les possibilitats del soterrament, per costós i per les característiques del territori per on ha de passar, sense oblidar que l’ajuntament de Barberà té previst incloure entrades i sortides al seu pas per Barberà, el que suposaria un gran impacte acústic, contaminant i ambiental a tot l’eix que comunica els espais fluvials del Ripoll i del Riu Sec. El que també va quedar clar per les persones assistents és que el caràcter clarament logístic de l’autovia (connexió de diferents polígons que estan a tocar de l’eix de l’AP-7) suposarà, que en el cas de realitzar-se, una ràpida congestió d’aquesta autovia al seu pas per Barberà, provocant un col·lapse crònic que ja es pot veure a d’altres eixos viaris de la ciutat, posant-se de manifest que en cap cas serà una solució als problemes de mobilitat a la ciutat. Això va donar pas a d’altres intervencions que apuntaren en la necessitat de canviar els hàbits de mobilitat i consum, aspecte fonamental per generar models de mobilitat i d’ordenació del territori més equilibrats i sostenibles a mig i llarg termini. El que està clar és que les propostes d’infraestructures basades en vies de gran abast que afavoreixen el transport privat, en detriment de la millora de la xarxa viària ja existent o d’altres xarxes com la dels ferrocarrils, són cada cop més obsoletes.

Les persones assistents també reclamaren el desenvolupament d’un debat públic (a Barberà tots els grups municipals, a excepció d’ERC i l’EAB, es posicionen a favor de la Interpolar) i de la construcció d’un espai d’oposició constructiva a projectes que amenacen la qualitat de vida dels i les barberenques, com poden ser autovies com la Interpolar. Aquest va ser el compromís que va recollir la promotora de l’acte, l’Esquerra Alternativa per Barberà, un compromís que tindrà dos eixos de treball, esperant que més persones i espais polítics i associatius de la ciutat se sumin a ell: l’impuls d’un espai de treball a Barberà per tal de sensibilitzar i mobilitzar al veïnat en la necessitat de generar una oposició activa sobre projectes com els de la Interpolar o la Via del Ripoll, i sense oblidar altres infraestructures ja existents que malmeten la qualitat de vida dels i les barberenques; i, també, l’impuls d’un treball coordinat amb altres municipis vallesans afectats per projectes com el de la Interpolar.
NOTA DE PREMSA JORNADA "LA INTERPOLAR, UN PROJECTE NECESSARI?" NOTA DE PREMSA JORNADA "LA INTERPOLAR, UN PROJECTE NECESSARI?" Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 14:07:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates