NOTA DE PREMSA SOBRE LA PERILLOSA MALA QUALITAT DE L'AIRE A BARBERÀ I INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL D'OCTUBRE


Des de l'EAB volem compartir amb tots i totes vosaltres la nostra tasca en política municipal, amb l'objectiu que el nostre exemple us serveixi per animar-vos a fer un altre tipus de política i de participació a escala municipal, sigui o no sigui id
entificant-vos amb el nostre projecte. Ja sabeu que l'EAB -i en vista dels darrers posicionaments dels partits polítics amb representació al ple municipal on es posa de manifest una clara resignació davant de la proposta de projecte d'autovies Interpolar i del Ripoll que fa la Generalitat, apostant només per variacions o consules sobre el traçat proposat- continuem treballant clarament, fermament i constructivament pel NO a les autovies Interpolar i del Ripoll.

Creiem que són projectes innecessaris i que perpetuen un model de mobilitat i sistema productiu que és insostenible, tant des del punt de vista medi ambiental i territorial, com des del punt de vista de la qualitat de vida de les persones. En aquest sentit cal que entengueu el treball que s'ha fet en relació a la mala qualitat de l'aire que patim a la ciutat, deguda, substancialment, al trànsit rodat que patim a la ciutat i que projectes com les esmentades autoviesl només que suposaran un agreujament d'aquesta situació, sense oblidar altres implicacions urbanístiques, sòcio-comunitàries i mediambientals per a la nostra ciutat.

Podeu fer l'ús que vulgueu de la nota de premsa, difoneu-la tant com pugueu i, sobretot, consulteu, com hem fet nosaltres, les fons d'iinformació.En aquesta nota, també us volem fer extensiva la nostra intervenció al darrer ple municipal de la ciutat, on vam tractar, a banda del tema que us estem comentant de la qualitat de l'aire, la proposta de col·locació de plafons informatius pels carrers de la ciutat perquè les entitats associatives i polítiques de la ciutat puguin penjar els seus actes dignament i vam tornar a reclamar una reforma dels plens municipals per tal que l'apartat de precs i preguntes del ple, on intervenen entitats i veïnat, sigui retransmès en directe per la ràdio municipal i recollit en les actes i informacions públiques i municipals que es donin sobre els plens.


Aquesta intervenció va anar destinada a tots els grups municipals, no només a l'equip de govern, perquè creiem que tots els grups municipals amb representació al ple s'han d'implicar en la millorar de la participació i la democràcia locals i de la transparència informativa. Finalment es va preguntar pel (no) tractament que des de l'equip de govern s'ha fet de les al·legacions que va presentar l'EAB al Pla Territorial Metropolità de Barcelona, on es justificava i demanava que els projectes d'autovies Interpolar i del Ripoll fossin anul·lats del text.Ens acomiadem animant-vos a fer de la política municipal una compromís quotidià amb el vostre entorn, a fer i posar en marxar unes altres formes de fer política a la ciutat. Salut!Esquerra Alternativa per Barberà.
NOTA DE PREMSA SOBRE LA PERILLOSA MALA QUALITAT DE L'AIRE A BARBERÀ I INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL D'OCTUBRE NOTA DE PREMSA SOBRE LA PERILLOSA MALA QUALITAT DE L'AIRE A BARBERÀ I INTERVENCIÓ AL PLE MUNICIPAL D'OCTUBRE Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:41:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates