NOTA DE PREMSA SOBRE EL PLE MUNICIPAL DE MARÇ I 30 ANYS DE REINSTAURACIÓ DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEMOCRÀTIQUES A L'ESTAT ESPANYOL


La cinquena intervenció de l’EAB al ple municipal es va centrar en denunciar la manca de respostes i de compromisos de l’equip de govern a l’hora de respondre als temes i preguntes que plantegem des de la candidatura municipalista barberenca en els plens municipals on hem intervingut. En canvi, l’alcaldessa va referir-se a la frase feta que va utilitzar l'EAB en la seva intervenció de dimecres, la de “passar-se pel forro” en referència a l'actitud del govern municipal respecte les preguntes i temes que plantegem, per justificar la seva manca de compromís a l’hora de respondre i reunir-se amb l’EAB des de fa cinc mesos, com ha anat prometent ple darrera ple.

La veritat és que encara no hem obtingut cap resposta de tots els temes tractats i de totes les preguntes plantejades. I no és la primera vegada que demanem a l'alcadessa que si mentim o estem equivocats i equivocades ho digui públicament i ho deixi clar. Però no ho ha fet. I si teniem informació confusa que donin informació adequada, però no a l'EAB, sinó al conjunt de veïns i veïnes de la ciutat. Però tampoc ho ha fet. Això és més greu que una frase feta entrecomillada i utilitzada amb més o menys fortuna en una de les nostres intervencions al ple, sense oblidar que moltes vegades escrivim com parlem i això no ho trobem cap problema si tenim clar que no li faltem el respecte a ningú, sinó que exemplifiquem succintament la situació que estem vivim, amb un equip de govern que porta 5 plens municipals sense respondre a les preguntes que li fan veïns i veïnes de Barberà, sense oblidar que el ple municipal és un espai de tots i totes les barberenques al que li haurien de tenir més respecte els càrrecs polítics temporals que avui ocupen els i les regidores i, en primer lloc, qui ostenta el càrrec temporal d'alcaldessa.

Aquest passat dimecres l’alcaldessa va tornar a dir que faria una reunió amb l’EAB per parlar de tots els temes que hem anat plantejat, on també estarien convidats i convidades els i les regidores que volguessin assistir. Nosaltres anirem a aquesta reunió però el més important és que, com reclamem, el govern municipal informi dels projectes que es volen desenvolupar a Barberà, que informi al veïnat sense que els projectes estiguin tancats i si no són convenients per al conjunt de la ciutat els suspengui, els retiri o els modifiqui. Això és el que haurien de fer sistemàticament des del govern municipal i ni l’EAB ni ningú els hauria de recordar. Un greu problema democràtic a escala municipal tenim si hem d’anar recordant això a l’equip de govern. Com no volen que el veïnat estigui cada cop més desencantat de la classe política hegemònica si aquesta passa del veïnat per fer ciutat i transformar-la? De moment, seguirem utilitzant frases fetes, aquest cop un refrany castellà, per exemplificar l'actitud del govern municipal respecte al tractament que fan de la participació i la informació municipal: “dime de que presumes y te diré de lo que careces”.

Tampoc volem passar per alt que avui fa 30 anys que els municipis de l’Estat espanyol tornaven a la normalitat del període republicà, després de 40 anys de dictadura franquista, amb la reinstauració de les eleccions municipals lliures i democràtiques. A Barberà, aquests 30 anys han servit per imposar i consolidar les pràctiques clientelars, la professionalització de la política, el fer negoci personal o empresarial a partir de serveis públics i col·lectius i imposar projectes i intervencions sense informació i discussió prèvies amb el veïnat. El veïnat no defineix el per què, com i què s'ha de fer a la ciutat des de l'administració pública municipal, sinó que una minoria ben informada privadament decideix i, a sobre, es lucra o fa negocis a partir de l'administració municipal. Aquests 30 anys han servit perquè algunes persones, a través dels partits polítics majoritaris i hegemònics, pervertissin el sentit de la democràcia local i el municipalisme. Els dèficits democràtics i de participació, ja sigui representativa o directa, que us expliquem en aquesta nota de premsa sobre el darrer ple municipal són una mostra d’aquesta deriva contrapruduent per a la democràcia. En tot cas, també ara, com fa trenta anys, el veïnat s’organitza perquè els ajuntaments siguin una eina col·lectiva i comunal, un espai polític quotidià que vagi més enllà d’un edifici concret, generant-se dinàmiques de democràcia directa que cal anar consolidant entre el conjunt del veïnat. I des de l’EAB seguirem contribuint a aquest canvi en les formes de fer i concebre la política municipal a la nostra ciutat, per fer de tots i totes les veïnes els responsables i protagonistes directes del present i futur de la nostra ciutat.

Esquerra Alternativa per Barberà.
NOTA DE PREMSA SOBRE EL PLE MUNICIPAL DE MARÇ I 30 ANYS DE REINSTAURACIÓ DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEMOCRÀTIQUES A L'ESTAT ESPANYOL NOTA DE PREMSA SOBRE EL PLE MUNICIPAL DE MARÇ I 30 ANYS DE REINSTAURACIÓ DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEMOCRÀTIQUES A L'ESTAT ESPANYOL Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 0:11:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates