L'EAB valora l'aportació feta al reglament d'accés als mitjans de comunicació locals

APROVACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE ACCÉS ALS MITJANS PÚBLICS LOCALS PER PART DELS GRUPS MUNICIPALS. L’EAB VALORA PARCIALMENT EN POSITIU LA CONTRIBUCIÓ FETA, PERÒ CONSIDERA INSATISFACTORI EL DOCUMENT FINAL APROVAT


Des de l’espai municipalista de l’Esquerra Alternativa per Barberà (EAB) valorem parcialment en positiu el servei que hem donat al conjunt d’entitats i veïnat de la ciutat, amb la incorporació d’algunes de les nostres propostes al text final de “Reglament d'Ús i Accés als Mitjans de Comunicació d'Àmbit Local per Part dels Grups Municipals de l'Ajuntament de Barberà del Vallès”. Un reglament que en la seva redacció original menyspreava absolutament la participació d’entitats i veïnat en els plens municipals i la visibilitat de les seves intervencions en els mitjans de comunicació públics i municipals. De les 17 al·legacions/propostes de l’EAB només s’han acceptat 4. Són molt poques però, en tot cas, obren una escletxa i legislen sobre la visibilitat de la participació en els plens de veïnat i entitats. Una reglamentació que no existia anteriorment, ni en la proposta de text que havien aprovat provisionalment tots els grups municipals (a excepció de la PCPB, que es va abstenir). Un fet que deixava en la més pura bona (o mala) voluntat del govern municipal de torn "en permetre" la visibilitat o no de veïnat i entitats, i que ha generat clares situacions de discriminació, desigualtat i menyspreu vers a la participació ciutadana fins ara, i que sempre hem denunciat i patit des de l’EAB, i que hem mirat de revertir amb imaginació i subversió, com continuarem fent davant d'un text que continua estan lluny d'un ús i accés no discriminatori als mitjans de comunicació locals.


Les quatre al·legacions/propostes acceptades i votades favorablement en el conjunt del reglament per PSC, CIU i EUiA-ICV, i amb els vots contraris de PCPB i PP, són les que feien referència a reglamentar el fet de no permetre ni donar cobertura el llenguatge i idees sexistes, homòfobes, racistes, xenòfobes i feixistes; reglamentar que a la Revista d’Informació Local Barberà es reservi un espai on s’informi de les intervencions a Precs i Preguntes, exposant la titularitat de la intervenció i el tema exposat; uns espais informatius que també quedaran reglamentats i pel mateix motiu i de la mateixa forma a Ràdio Barberà i al Portal Municipal http://bdv.cat. Com diem era una reglamentació que no existia amb anterioritat i entitats i veïnat tindran una visibilitat que fins ara se’ls hi era negada, a excepció del cas de Ràdio Barberà on molt sovint es dóna informació de les aportacions d’entitats i veïnat als plens municipals.


Valorant, com diem, parcialment en positiu l’aportació feta per l’EAB, no podem mostrar-nos satisfetes del resultat final del reglament. En aquest sentit, destacaríem que no podem passar per alt el sentit que ha pres el rebuig a la resta de propostes presentades per l’EAB, unes propostes que anaven en la línia de reglamentar uns espais específics sobre les intervencions d’entitats i veïnat als plens municipals, com tenen els partits polítics amb representació i intervenen també en el ple, tant a la web municipal, com a la revista Barberà i Ràdio Barberà. I això s’han negat a incorporar-ho amb al seu rebuig, quan ho considerem lògic i normal: partits polítics amb o sense representació al ple i entitats i espais associatius i veïnat intervenen en els plens municipals. I la visibilitat igualitària i no discriminatòria en el mitjans de comunicació local que demanava l’EAB per a totes les parts (partits, entitats i veïnat) que participen en els plens, i com recull i reglamenta el Reglament Orgànic Municipal, ha estat íntegra i sistemàticament rebutjada. Per això, volem deixar clar, que, en el resultat final del reglament, només s’ha avançat una mica en donar visibilitat generalista en espais secundaris a les intervencions en els plens d'entitats i veïnat.


Al mateix temps, volem denunciar públicament, i de nou, que en 8 mesos que ha durat tot el procés no ha existit cap espai de diàleg, i només es van posar en comunicació amb l’EAB dies abans de l’aprovació del reglament, i per dir-nos com s’havia tancat el tema. L’EAB i la PCPB van ser els únics espais polítics de la ciutat que van presentar al·legacions i propostes, i a l’EAB se li ha tornat a marginar i menysprear des del ple i des del govern municipal, negant-se al diàleg, informació i debat. Malcomença un reglament vinculat a la participació quan aquesta és sistemàticament negada. I és que malgrat l’ús reiteratiu de la paraula “participació” en el dia a dia del govern municipal de PSC-CIU, i en els seus programes electorals de les passades eleccions, la realitat és que quan governen continuen fent estrictament un ús merament simbòlic quan no instrumental, mediàtic, partidista i estratègic, buit de tot caràcter realment participatiu i democràtic, quan existeixen els mecanismes per fer-ho possible.


És per això que no ens donem per satisfetes i des de l’EAB, i malgrat les insuficiències, farem seguiment de l’aplicació estricta i rigorosa del reglament aprovat, i seguirem treballant i lluitant perquè tots i totes les protagonistes dels plens municipals (partits polítics amb o sense representació al ple, entitats i veïnat a títol individual) tinguin la mateixa visibilitat i, també, puguin gestionar de forma directa la informació que sobre la seva participació es doni als mitjans de comunicació públics i municipals, com fan els i les regidores que intervenen i expliquen la seva activitat al ple.

L'EAB valora l'aportació feta al reglament d'accés als mitjans de comunicació locals L'EAB valora l'aportació feta al reglament d'accés als mitjans de comunicació locals Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 17:57:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates