L'Ajuntament de Barberà es posiciona davant la creació del "Banc Dolent"

El passat mes de març des de la assemblea de coordinació de les Candidatures Alternatives del Vallès (CAV) es decidia engegar la iniciativa de debatre al voltant de la posada en marxa, per un nou decret llei del Partit Popular, de la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Restructuració Bancària (SAREB) o "Banc Dolent", i la necessitat de generar una resposta des dels municipis davant d'una nova injecció de diners públics a entitats bancàries intervingudes i/o nacionalitzades a través de la venda a un preu reduït d'un important estoc d'habitatges i solars localitzats a municipis com els del Vallès. 

Des de l’EAB vam discutir i modificar un text base de moció que després vam compartir amb tots els grups municipals presents al Ple Municipal de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, a més de convidar-los a treballar la moció de tu a tu també amb l’EAB. En aquest procés, només EUiA va respondre a aquest oferiment per treballar plegades aquesta proposta. Fruit d’aquesta trobada, que ja vam tractar en una altra nota de premsa, destacaríem que vam consensuar la introducció d’un nou punt a la proposta de moció on es fixava un límit en el preu màxim de lloguer social en funció dels ingressos dels llogaters. Després d’aquest reforçament de la proposta de moció, amb l’acord entre l’EAB i EUiA, el procés de discussió es va circumscriure estrictament a les forces polítiques presents al ple, marginant d’aquest darrer debat a l’EAB. És en aquest darrer procés on el nou punt consensuat entre l’EAB i EUiA (i proposat per aquesta darrera formació local), que entenem com positiu i necessari, va ser modificat, fent que el text passés de fixar un lloguer màxim a partir dels ingressos a uns bàrems molt restrictius per poder accedir a aquests lloguers. Altres canvis, més de forma que de fons, van ser introduïts.

És per tot això que des de l’EAB ens volem posicionar al respecte de dos aspectes: la proposta de moció en si i en el procés de discussió entre forces polítiques. Sobre la proposta de moció, des de l’EAB hem donat donat el vist-i-plau i suport final a l’aprovació, que també va rebre el suport d’EUiA, PCPB, PSC i CiU, amb el vots en contra del PP. Enteníem que la proposta de moció original s’estava respectant i que els objectius inicials eren respectats. En tot cas, sí que volem mostrar el nostre desacord amb la introducció del Punt Cinquè, un punt que alterava els acords entre EAB i EUiA i que en cap cas va ser discutit amb l’EAB un cop introduït. El punt consensuat entre aquestes dues formacions suposava fixar els lloguers màxims del 20% o el 30% segons els ingressos individuals i familiars, respectivament, i que els fons generats amb aquests pisos cobreixin el de les rendes inferiors a 450 euros al mes. Aquest punt va ser modificat per complert, i des de l’Ajuntament es tornen a aixoplugar, segons les conveniències, en una llei de 2009 de la Generalitat per no assumir unes responsabilitats que també la llei li permet. Aquesta modificació suposa fixar uns bàrems molt més restrictius per a les persones que puguin accedir, és a dir, ara no s'establiria per tothom i totdon amb possibilitats d’accedir a aquests pisos uns lloguers segons els ingresos sense passar el 20% o 30% dels ingressos, sinó es fixa que aquests habitatges, de ser cedits a l’ajuntament, només puguin accedir els casos de més extrema necessitat. Des de l’EAB considerem que això suposa tres exemples de què encara hi ha partits polítics que s’entesten en no fer canvis reals i efectius en matèria d’habitatge i salvaguardar interessos que res tenen a veure amb les necessitats de la ciutat: el primer, tanca el pas a qualsevol canvi en els lloguers existents a pisos públics a la nostra ciutat (una porta que s'obria amb el que havíem pactat entre EAB i EUiA, ja que d’aprovar-se el punt tal com l’havíem consensuat aquest posicionament de l’Ajuntament de Barberà es podria obrir la porta a aplicar aquest criteri d’immediat a tots els i les llogateres d’habitatges públics de la nostra ciutat; el segon, es tornen a escaquejar de prendre decisions de ciutat, decisions que poden prendre, i es remeten, “traient-se” tota responsabilitat, de legislació de rang superior, quan la mateixa legislació ampara que l’Ajuntament de Barberà assumeixi posicionaments més actius i lligats a les necessitats dels i les veïnes de Barberà i continuen salvaguardant uns determinats interessos; i la tercera, aquest punt suposa que el “lloguer just” del qual es parla no sigui una norma general aplicable a tot el parc d’habitatge públic de la nostra ciutat, com voldríem des de l’EAB, sinó només als casos de més extrema necessitat, casos que a més, i com està passant, tindran tot un procés burocràtic llarg i complex que tampoc respon a les mateixes necessitats d’urgència social.

Donant el nostre vot afirmatiu al conjunt de la moció, volem deixar clar que no ens identifiquem amb l’orientació d’aquest canvi en el Punt Cinquè, tenint clar que els casos més extrems han de ser, en tot cas, prioritaris i sense dilacions, però sense tancar la porta a fer un canvi real en l’accés, ús i significat de l’habitatge públic, una porta que es torna a tancar.

Sobre el procés, valorar que el nostre oferiment al diàleg va ser respost només per una força política, EUiA (un cop aprovada la moció, es va rebre una comunicació d’ERC oberta a tractar nous temes que es plantegessin), però que la resta de força polítiques van obviar aquest oferiment, seguint amb un procés de negociació parcial en el qual es va obviar la participació de l’EAB i, on a més, es van introduir canvis, com el del Punt Cinquè, sense donar marge a la negociació. És el primer cop que una força política sense representació al ple municipal, però que participa quotidiana i activament de la vida política de la ciutat, i que va tenir el suport de 552 veïns i veïnes en les darreres eleccions municipals, té la iniciativa de proposar una moció i es tinguda en compte (teníem l’experiència d’una altra que vam presentar i va ser obviada per totes les forces polítiques que ara han tingut un altre gest), respectant-se els posicionaments i objectius bàsics originals. Però el procés de discussió de la proposta ha tingut deficiències que no podem obviar i que, en tot cas, l’única responsabilitat és de qui no s’ha volgut reunir amb l’EAB ni l’ha volgut incorporar a un vertader procés negociador.  

Per tant, la iniciativa política engegada per l’EAB la valorem molt positivament i el resultat general el considerem satisfactori però remarcant que la introducció d’un darrer canvi en la proposta de moció no el compartim, a més de no haver participat en la seva discussió. Ara tenim una moció aprovada que suposa un posicionament clar de l’Ajuntament de Barberà, amb el suport de PSC, CiU, PCPB, EUiA i EAB, i l’ajuntament i el seu goven municipal hauran de ser garants d’aquesta resolució i posicionament. Des de l’EAB estarem amatents, com estem sempre, en el seu compliment, a més de seguir lluitant per fer possible el que encara no s’ha aconseguit amb aquesta moció: un vertader lloguer just i una política d’habitatge municipal lligada al valor, estrictament, al valor d’ús.

Podeu comparar les mocions en aquests enllaços:

L'Ajuntament de Barberà es posiciona davant la creació del "Banc Dolent" L'Ajuntament de Barberà es posiciona davant la creació del "Banc Dolent" Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 18:55:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates