A Barberà també s'aprova la moció que estableix un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments

Des de l'Esquerra Alternativa per Barberà valorem molt positivament la tasca que s’ha fet des del Comitè Barberenc en Defensa del Drets Socials en relació a la Moció “en favor d’establir un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments” a Barberà del Vallès (un adjuntem un extracte amb els acords presos), com també s'ha fet altres municipis de la comarca i del país. Aquesta tasca ha suposat que els grups municipals haguessin de discutir i votar, i aprovar finalment, amb els vots favorables de tots els grups (PSC, PCPB, CIU, EUiA) a excepció del PP, que s’ha abstingut, una moció on es reclama als organismes competents de l’administració de l’estat que legislin per tal de paralitzar els desnonaments de les famílies i persones en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària i fer possible la figura de la dació en pagament, al mateix temps que, des de l’àmbit municipal, també es prenen mesures actives en aquest sentit. Aquesta moció no és l’única cosa sobre la qual s’ha de treballar per garantir l’exercici del dret a l’habitatge però és un pas més en aquest camí que hem de valorar positivament.


També volem ressaltar el fet que des d’un espai on conflueixen diferents entitats i veïnat de la ciutat, com en el cas del comitè, s’hagin utilitzat els pocs i restrictius mecanismes de participació reglamentats que hi ha a la nostra ciutat a través del ROM per garantir una mínima participació activa al Ple Municipal, com han fet en els darrers temps altres iniciatives populars i veïnals de la ciutat. No són uns mecanismes suficients, com hem denunciat i posat en evidència també des de l’EAB, però el fet de dominar-los i exprimir-los al màxim per part d’entitats i veïnat també és una senyal clara que a Barberà la política municipal és un exercici que es fa, cada cop més, des del carrer i des de les institucions, un aspecte pel qual també hem de seguir treballant i lluitant.


No volem tancar aquesta nota de premsa, sense recordar que ara caldrà està amatents per tal que la resolució d’aquesta moció es porti estrictament a la pràctica, al mateix temps que animem al veïnat i teixit associatiu i polític de la ciutat a seguir treballant en el marc de la defensa del dret a l’habitatge a la nostra ciutat d’una forma integral en temes com, per exemple:

  • reclamar que s’adaptin els nous plans urbanístics a la necessitats de la ciutat;
  • reclamar que s’adopti un pla municipal actiu en manteniment i patrimonialització de sòl municipal per tal de fer possible una vertadera política municipal pública d’habitatge, aturant-se les vendes de sòls de cessió a promotors privats;
  • actuar sobre els habitatges buits i en desús propietat del sector privat, així com en les obres i solars que ha deixat paralitzades aquest sector;
  • engegar programes municipals d’habitatge vertaderament públics i municipals i accessibles per als sectors de població que més ho necessita;
  • pressionar de forma activa a les entitats bancàries locals que executin desnonaments a través de taxes municipals.


Són mesures que des de l’EAB vam proposar en el nostre Programa d’Actuació Municipal, com bona part de les que estan expressades a la moció, i sobre les quals estem treballant en el seu impuls des de la candidatura, però amb el convenciment que el que ens mou i ens ha de moure és aplicar de veritat el dret a l’habitatge i un urbanisme social, participatiu i barberenc a la nostra ciutat, i aquesta és una tasca que ni hem de fer ni volem fer sols i soles, l’hem de fer el màxim d’units i unides possibles per tal de portar-les vertaderament a la pràctica. En aquest sentit cal entendre l’anunci públic que va fer l’EAB el passat 10 d’octubre just quan ens van assabentar de l’aprovació provisional per decret d’alcadia del pla urbanístic “La Papallona”.

A Barberà també s'aprova la moció que estableix un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments A Barberà també s'aprova la moció que estableix un conjunt de mesures de prevenció de desnonaments Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 12:20:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates