Informe "Quins Sous" sobre l'evolució dels sous dels governs municipals de Barberà entre els anys 2000-2014


El passat dissabte 19 de juliol va tenir lloc la roda de premsa i assemblea informativa on l'assemblea de l'EAB informava de l'evolució dels sous dels diferents governs municipals entre els anys 2000-2014. La roda de premsa va consistir en l'explicació del procés seguit per aconseguir unes dades que haurien de ser públiques i un resum de l'anàlisi i idees claus que s'han treballat per part de l'assemblea de l'EAB. L'acte, on van participar una cinquantena de persones, va acabar amb un torn obert de preguntes.


Ara, com ja vam fer aquest dissabte distribuint uns primers exemplars, seguirem amb la distribució de totes les dades (veure annex de l'informe) i l'informe complert, per tal de contribuir a la transparència informativa a la nostra ciutat.

Des de l'assemblea de l'EAB volem remarcar que aquest informe té dos objectius: 1) informar sobre dades que haurien de ser públiques i conegudes per tots i totes les veïnes de Barberà del Vallès i 2) posar de manifest que hi ha una altra forma de fer política i de fer ciutat, per això hem fet una anàlisi entre els anys 2000-2014. Són 14 anys analitzats on es posa de manifest que a la nostra ciutat s'ha instal·lat una forma de fer política que amaga i dificulta l'accés a informació pública i municipal i i s'autoassigna uns sous seguint les conveniències personals i no la realitat i necessitats de la nostra ciutat. Enfront això, i com també exposem a l'informe, l'EAB des de l'any 2011 proposa una altra forma de fer política, de fer ajuntament i de fer ciutat. 

#QuinsSous

Informe "Quins Sous" sobre l'evolució dels sous dels governs municipals de Barberà entre els anys 2000-2014 Informe "Quins Sous" sobre l'evolució dels sous dels governs municipals de Barberà entre els anys 2000-2014 Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 12:24:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates