L'EAB fa públic el seu pressupost de campanya electoral: 3.123€

Des de l'EAB volem compartir amb totes vosaltres el nostre pressupost de campanya electoral final, seguint amb la línia de transparència que ens vam marcar quan vam fer públic el nostre codi ètic i, també, el nostre programa electoral.

La despesa final de la passada campanya electoral de l'EAB ha pujat fins als 3.123 €, i volem ressaltar que ha estat una despesa que s'ha ajustat al que diu la Llei Electoral (Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General) en el seu punt 2 de l'Article 193, on es fa esment de les despeses i subvencions a partits polítics en el marc de les eleccions municipals:

2. Per a les eleccions municipals el límit de les despeses electorals serà el que resulti de multiplicar per 0,11 € el nombre d'habitants corresponents a les poblacions de dret de les circumscripcions on presenti les seves candidatures cada partit, federació, coalició o agrupació. Per cada província, aquells que concorrin a les eleccions en, almenys, el 50 % dels seus municipis, podran gastar, a més, altres 150.301,11 € per cadascuna de les províncies en les que compleixin la referida condició.

Si tenim present que la població censada a Barberà puja fins a les 31.688 persones (any 2010), la quantitat que les candidatures que es presentaven a Barberà podien gastar en campanya pujava fins als 3.485,68€. Desconeixem si la resta de candidatures que es van presentar a Barberà també compartiran públicament la seva despesa, en tot cas, animem al veïnat a què tregui les seves pròpies conclusions i, des de l'EAB, volem acabar remarcant que amb una campanya com la que ha desenvolupat l'EAB, fent un bon ús de diners públics i de quotes personals -i, austera si ho comparem amb el desplegament propogandístic de la resta de partits barberencs- es pot arribar amb perfectes condicions al veïnat, difonent projecte, propostes i persones.

Volem aprofitar també aquesta nova comunicació pública per expressar el nostre suport a l'acampada dels i les indignades a la Plaça de la Vila, valorant molt positivament l'exercici d'autoorganització i democràcia directa que suposa aquesta iniciativa.


Una forta abraçada. Seguim construint l'alternativa!!!
L'EAB fa públic el seu pressupost de campanya electoral: 3.123€ L'EAB fa públic el seu pressupost de campanya electoral: 3.123€ Reviewed by Esquerra Alternativa per Barberà - Candidatura d'Unitat Popular on 20:16:00 Rating: 5

Cap comentari:

Sora Templates